Bank Pocztowy SA Digital Transformation Initiatives

About the Customer

Sample Text

Scope and Challenges

Sample Text

Outcome and Implications

Sample Text

Quotes

Sample Text

esteśmy polskim bankiem detalicznym. Naszą misją jest zapewnianie Klientom prostych, bezpiecznych usług finansowych w dobrej cenie. Dzięki strategicznemu partnerstwu z Pocztą Polską S.A. (posiada 75% minus 10 akcji Banku), dajemy swoim Klientom dostęp do usług finansowych za pośrednictwem jednej z najszerszych sieci placówek w Polsce liczącej około 4,6 tys. placówek pocztowych, w tym blisko 800 dedykowanych wyłącznie do sprzedaży produktów finansowych placówek bankowych, Mikrooddziałów oraz Pocztowych Stref Finansowych. Drugim akcjonariuszem Banku jest PKO BP S.A. (posiada 25% plus 10 akcji Banku)


ul. Jagiellońska 17, 85-959
Bydgoszcz, , x
Poland
+48 52-349-9100
https://www.pocztowy.pl/
Industry Employees Revenue
Banking and Financial Services Subscribe Subscribe

Enterprise Software & Cloud Applications Purchased by Bank Pocztowy SA


Category SubCategory Vendor Old Product New Product Function Market Users VAR/SI When Live

IT Decision Makers and Key Stakeholders at Bank Pocztowy SA


First Name Last Name Title Company Email Phone